Smart teknik håller koll på ditt vatten

Den första basstationen för lora-nätet i Tingsryds kommun har nu installerats i Yxnanäs. I samband med detta har man installerat 43 vattenmätare med inbyggda LoRa-sensorer. Sensorerna läser av vattenförbrukning och vattenabonnenterna slipper att läsa av mätaren manuellt.  –  Det blir lättare och enklare för både abonnenterna och kommunen. I …

Google problem 14/12

Inga distanslektioner kan genomföras, vi lägger ner dagens lektioner och eleverna fortsätter arbeta självständigt.

Ny maxtaxa från och med 1 januari 2021

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2021 Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett …

Kommunens viktigaste resurs belönas

Den särskilda uppskattningen blir i form av en extra slant i lönekuvertet. Det kommer att ske genom en utbetalning den 10 december. Alla som är tillsvidareanställda den 1 nov 2020 och alla visstidsanställda som arbetat …