Bostadstillägg för dig som pensionär

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Är du anhörig och hjälper någon som …

VA-taxan höjs i Tingsryds kommun

För en villa med vattenförbrukning av 150 kubikmeter blir ökningen för fast och rörlig kostnad 323 kronor år. Anledningen till beslutet är på grund av höga investeringsbehov. Det finns ökat behov av service och underhåll, samt ökad …

Årets trygghetsmätning i Tingsryds kommun

Polismyndigheten genomför årligen en trygghetsmätning där ett antal invånare får möjligheten att svara på frågor. Resultatet används av kommunen tillsammans med polisen i det lokala brottsförebyggande arbetet. I Tingsryds kommun har undersökningen skickats ut till …

Ny maxtaxa från och med 1 januari 2022

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2022 Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett …