January 2021

Begränsade öppettider på biblioteken

Tingsryds bibliotek För att hindra smittspridning av covid-19 har Tingsryds bibliotek vidtagit vissa åtgärder. Max 10 personer får vistas i lokalen samtidigt. Tänk på att hålla avstånd! Genomför era ärenden skyndsamt, biblioteket kan just nu inte vara en …

Åk skridskor i helgen

De flesta isarna är just nu under uppbyggnad och är definitivt brukbara på söndag 31/1. Vissa av isarna kan komma att bli redo redan på lördag 30/1. Ett tack till alla lokala ideella krafter som ger …

Wasaskolan – Chatta med oss!

Wasaskolan genomförde ett digitalt Öppet Hus den 21 januari, där lärare, elever, rektor och studie- och yrkesvägledare fanns på plats. Nu vill vi erbjuda er som inte hade möjlighet att delta ett andra tillfälle att prata …

Gymnasieelever får återvända till skolan

Wasaskolan kommer att genomföra halvdistansundervisning. Vi kör rullande schema enligt följande: Vecka Klass Undervisning 4 Åk1 + Åk3 På skolan 4 Åk2 + IM Distans   5 Åk2 + IM På skolan 5 Åk1 + Åk3 Distans   Schemat rullar fram till den 1 april. Eleverna kommer att undervisas i hemklassrum. Tidigare speciallösningar fortsätter, …