March 2021

Förnyat medborgarlöfte med aktiva insatser

Sedan 2015 har polisen och kommunen samarbetat med att förebygga bland annat våld, otrygghet och brott. Överenskommelsen innebär att parterna ska samverka i det brottsförebyggande arbetet. Situationen idag är, enligt den Trygghetsmätning som gjorts under hösten …

Tingsryds Näringslivsgala 2021

Vi befinner oss verkligen i en tid då inget är sig likt. Även i denna speciella tid så finns det de där företagen och människorna som gör det där lilla extra som gör avtryck för …

Earth Hour på lördag – du släcker väl!

Släck som en symbolhandling på Earth Hour – världens största miljömanifestation – den 27 mars mellan 20.30-21.30. Släck ner för att tillsammans med miljontals andra världen över skicka en signal till planetens ledare att agera …

Ditt minne blir bygdens berättelse

Vi vill få människor att berätta om sina minnen Det kan vara ett minne från när du bakade med din mormor, när du blev kär, när du cyklade för första gången, eller ett mer sorgligt …

Visionen En skola för alla

Redan när jag arbetade som lärare och rektor kände jag att begreppet ”En skola för alla” låg nära mina egna värderingar, inte minst när det kommer till inkludering och vikten av att skapa goda relationer. När …

Tydligare kompassriktning för Tingsryds kommun

- Kompassriktningen är viktig för att vi alla ska jobba åt samma håll. Saker behöver hänga ihop mer och bli tydligare för våra medborgare och medarbetare, säger Christer Kratz, kommunchef i Tingsryds kommun. Projektet kommer att innefatta …

Projektet Hållbar trygghet i Ryd avslutas

Sedan november 2018 har en arbetsgrupp med representanter från Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder, Polismyndigheten och Migrationsverket arbetat aktivt med uppdraget som nu avslutats. Den 1 mars beslutade kommunstyrelsen i Tingsryd att avsluta projektet Hållbar trygghet i Ryd …