May 2021

Revisorerna granskar följande under 2021

Under 2021 ska revisorerna granska följande: Förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap Lösenordsstandard och behörighetsinställningar i Active Directory Intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor Kommunens hantering av bygglovsverksamheten Årsredovisningen Delårsrapporten Ytterligare granskningar beslutas löpande under året. Läs …

Tingsryds kommun står upp för demokratin

- Demokratin är värd att försvaras i alla situationer. Den handlar ytterst om att vara närvarande och att delta i samhällsutvecklingen utifrån egen förmåga. Demokrati är den mest högtstående regeringsformen eftersom den är baserad på respekt …

Wasaskolan schema v20-v22

V20 Närundervisning: Åk 1 + IM + BF18, IN18, EK18,  SA18 Distans: Åk 2 + NA/TE18, VO18 APL: BF19 V21  Närundervisning: Åk 2 + Åk 3 + IM Distans: Åk 1 V22 måndag-torsdag Närundervisning: Åk 1 + ÅK 2 + Åk 3 + IM Fredagen den 4 juni : …

Risk för gräsbrand

Risken för gräsbrand är stor i områden med torrt fjolårsgräs. Information från SMHI. Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen Senast uppdaterad: 2021-05-12

Nu offrar vi festen

I Kronobergs län är smittspridningen stor. De äldre har levt i karantän länge. De har kramats på distans, de har fått hjälp att uträtta ärenden och de har varit superhjältar. Allt för att minimera risken …

Trojaskolans årskurs tre på fortsatt distans

Eftersom ett par bekräftade fall av covid-19 upptäckts i årskurs tre på Trojaskolan i Ryd, har bildningsförvaltningen valt att i enlighet med den beslutade handlingsplanen, låta eleverna i den klassen ha distansundervisning onsdag till fredag …

Digitalt möte med Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel

Coronapandemin har gjort att de fysiska kommun-besöken inte har kunnat genomföras på samma sätt som tidigare. Besöken har istället fått ersättas med digitala samtal. Under samtalet i Tingsryds kommun pratade Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel och Mikael …

Tingsryds kommun stödjer Växjö pride

Tingsryds kommun står för ett inkluderande och välkomnande förhållningssätt. Vi ställer oss bakom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Genom att Tingsryds kommun följer tiderna för prideveckan i Växjö vill vi …

Biblioteken håller stängt 10-31 maj

Det finns möjlighet att beställa och hämta ut böcker på biblioteken. För mer information besök se bibliotek.tingsryd.se. Dessutom på kommunens hemsida om coronavirus.   Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen Senast uppdaterad: 2021-05-07