June 2021

Spara på vattnet!

VA-enheten ber dig som är ansluten till kommunalt vatten att spara på vattnet. Vattenverken och ledningsnäten är främst dimensionerade för normal hushållsanvändning som tvätt, disk, matlagning och hygien. Ökar vattenförbrukningen kan det bli aktuellt med bevattningsförbud. …

Glad midsommar

Vi lever fortfarande i en pandemi, låt oss inte snubbla på målsnöret - fortsätt minska smittspridningen: Håll avstånd och undvik trängsel Tvätta händerna ofta Stanna hemma om du har symtom Begränsa ditt umgänge Läs mer om …

Medborgarbudget till Tingsryds kommun

Arbetet med medborgarbudget kan också skapa ökat intresse för samhällsfrågor och förstärka dialogen med de förtroendevalda. År 2021 blir ett år när förslaget prövas för att sedan kunna utvecklas ytterligare under nästkommande år. Invånarna ska …

Wasaskolan – Skolstart hösten 2021

Vi startar höstterminen måndagen den 16 augusti för elever i årskurs 1 och samtliga elever på Introduktionsprogrammet. Eleverna samlas i skolans aula för gemensamt upprop och därefter fortsätter de med sin mentor i respektive klass. Tid Årskurs Kl 09:00 Elever …

Håll koll på barkborrarna

Barkborren gnager sig in i barken där ägg läggs. Efter en dryg vecka kläcks äggen till larver som börjar äta av innerbarken. Larverna förpuppas och nykläckta skalbaggar lämnar det angripna trädet efter ytterligare någon vecka. Vanligtvis …