August 2021

Digital solsafari i hela landet 7 september

Tid: Tisdagen den 7 september klockan 09.00–19.00 Plats: Du deltar via hemsidan framtidenssolel.se Varje ögonblick nås jorden av enorma mängder solenergi. Solceller är ett lönsamt och konkret sätt att bidra till en mer hållbar värld. Starta din solkraftsresa på det digitala evenemanget …

Försäljning av Junibacken i Mårslycke

Junibacken har tidigare använts som förskola och kontor av Tingsryds kommun. Junibacken står idag på fastigheten Tingsryd 3:13. Villan har en bruksarea på 191 kvadratmeter och överlåts vid köp i befintligt skick. Den nya framtida ägaren …

Varning för bedrägeriförsök mot äldre

Besöket föranleddes av ett telefonsamtal där de förklarade att de skulle kontrollera rören i fastigheten. Några sådana besök eller samtal utförs inte av Tingsryds kommun. Vi uppmanar alla att vara försiktiga. Gör alltid en bakgrundskoll innan du …

Kommunen erbjuder kostnadsfri energi- och klimatrådgivning

I ett samarbete med Blekinges fem kommuner erbjuder nu Tingsryds kommun en helt kommersiellt oberoende tjänst som bekostas av Energimyndigheten. Den innebär att du som privatperson, företagare eller aktiv i förening eller organisation kan få …

Vaccinering av ungdomar 16-17 år i Kronobergs län

Ungdomar under 18 år behöver samtycke från sina vårdnadshavare för att få vaccineras. Samtyckesblanketten kommer att finnas med i utskicket. Efter att samtycket är ifyllt kan de boka tid hos någon av vaccinatörerna som presenteras …