maj 2022

Ny lekplats och boulebana i Mårdslycke

Vi har velat skapa en plats för alla åldrar, säger gatu- och parkchef Bengt Eriksson. Upprustningen och utvecklingen av lekplatsen i Mårdslycke har utförts av Tingsryds kommun i samråd med Tingsryds resort. Klätterställningen och linbanan vänder …

Vuxenutbildningens nya lokaler i Tingsryd invigda

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson var på plats för att invigningstala och klippa bandet. Vuxenutbildningen är oerhört viktig för oss som kommun. Tack vare den kan man i vuxen ålder få flera chanser att studera till något …

Enkät om vatten till boende i Väckelsång och Yxnanäs

Tingsryd kommun arbetar med att utveckla information om vattenanvändningen i kommunen och vill få bättre kunskap om hur vi kan kommunicera krig vatten i framtiden. - I undersökningen ingår också en kartläggning av vattenförbrukning. Som en …

Faktura för barnomsorgsavgift

Tyvärr har vi ännu inte fått klartecken när det gäller integrationen mellan vårt ekonomisystem och vårt nya administrativa system varför fakturan för maj månads barnomsorgsavgift inte skapats. Vi arbetar för att lösa situationen och skickar …