november 2022

VA-taxan höjs vid årsskiftet

För en villa med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter blir ökningen för fast och rörlig avgift 884 kronor per år, cirka 74 kronor per månad. Anledningen till höjningen är generellt ökade kostnader, som exempelvis kemikalier. För …

Årets trygghetsmätning i Tingsryds kommun

Polismyndigheten genomför årligen en trygghetsmätning där ett antal invånare får möjligheten att svara på frågor. Resultatet används av kommunen tillsammans med polisen i det lokala brottsförebyggande arbetet. I Tingsryds kommun har undersökningen skickats ut till …

Ny maxtaxa från och med 1 januari 2023

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2023 Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett …

En vecka fri från våld

En vecka fri från våld, som äger rum i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november, är ett nationellt initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av …

Vi söker kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Det finns barn och ungdomar som kortare eller längre tid har behov av att träffa en person utanför familjen eller regelbundet komma till en annan familj. Hur uppdraget ser ut varierar. Det kan exempelvis handla om …

Så sparar Tingsryds kommun energi

Våra lokaler och fastigheter står för en stor del av elkostnaderna. Tingsryds kommun har haft ett energibesparingsprojekt i gång redan innan den ansträngda el-situationen. Men med tanke på världsläget ökar vi takten i projektet. Tingsryds …

Info om händelse på Dackeskolan

Räddningstjänsten och polis utförde sitt arbete och sökte igenom byggnaden. En tonårspojke greps misstänkt för grovt framkallande av fara för annan och försök till allmänfarlig ödeläggelse. Undervisningen för alla högstadieelever på Dackeskolan ställdes in. Högstadieeleverna fick …