december 2022

Resultat från SCB:s medborgarundersökning 2022

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har verbala skalsteg, som exempelvis: ”Ganska bra” och ”Mycket dåligt”. Svaren redovisas i procentform. Detta betyder att inga …

Snöröjning av Sydostleden

Kommunen kommer att snöröja och grusa de delar av Sydostleden där kommunen är väghållare. Detta är en del i det cykelfrämjande arbetet. Eftersom Trafikverket är väghållare av cykelbanan på sträckan Tingsryd-Urshult innebär detta att hela …

Ny cykelplan i Tingsryds kommun

Med hjälp av cykelplanen ska kommunen komma närmare det gemensamma målet att fler invånare ska cykla till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Men också att göra kommunen mer attraktiv för cykelturism. Cykelfrämjande arbete har blivit en …

Information om appen IST Home Skola

Du som vårdnadshavare anmäler frånvaro för ditt/dina barn till skolan via appen (ej ledighet, det gör du som vårdnadshavare via kontakt med barnets eller barnens lärare). I appen går det även att se läsårstider, schema och …