april 2023

Hur jobbar Börjes och Holtab med hållbarhet?

Peter Ackebjer som är affärsutvecklare på Holtab och som är bland de ledande i Norden för lösningar inom kraftöverföring såsom nätstationer och ställverk. Peter pradate om hur Holtab jobbar med hållbar affärsutveckling och ett långsiktigt …

Valborgsmässofirande i Tingsryds kommun!

På följande platser sker det valborgsfirande på valborgsmässoafton Ryd Plats: Gillet i Ryd. Tid: 18.30-00.00. Läs mer: Valborgsmässofirande i Ryd | Visit Tingsryd Rävemåla Pats: Rävemåla Bygdegård. Tid: 19.00. Läs mer: Valborg Rävemåla bygdegård | Visit Tingsryd Tingsryd Plats: Tingsryd Resort. Tid: 19.45. Läs mer: Valborg på …

Informationsträff för blivande föräldrar

Vi kommer prata om vilket stöd det finns att få som blivande och nybliven förälder. Vi informerar också om om vår föräldrautbildning trygghetscirkeln som erbjuds er föräldrar som väntar barn. Trygghetscirkeln handlar mycket om anknytning …

Gratis digital skilsmässohjälp

Par som har separerat eller skilt sig har tillgång till gratis skilsmässohjälp utan väntetid på samarbeteefterskilsmassa.se Du kan anmäla dig direkt på hemsidan. Samarbete efter skilsmässa (SES) är en evidensbaserad digital plattform som hjälper dig som skilsmässoförälder …

Gör skillnad – bli kontaktperson!

Uppdraget är i snitt 8 timmar i månaden och du förlägger tiden tillsammans med din omsorgstagare. Aktiviteter man kan hitta på är att ta en promenad, fika eller bara sitta och prata och ha socialt …

Trädplantering i Väckelsång

Alla träden är nu nedtagna och inom några veckor ska det planteras nya. Det är björkar som tagits ned och som nu ska ersättas med nya unga björkar. Kommunen kommer plantera träden så att det passar …

Miljöbokslut 2022

Miljöarbetet i Tingsryds kommun har sammanställts i ett miljöprogram som antogs av kommunfullmäktige 28 februari 2022. Miljöbokslutet är en årlig uppföljning av arbetet och de lokala målen som fastställdes i miljöprogrammet. Miljöbokslutet tar upp det som har …

Försvarsmaktsövning Aurora 23 startar 17 april

Den 17 april startar Försvarsmaktens övning Aurora 23 som är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor kommer att delta och övningen kommer att …

Öppen förskola i Ryd 

Här får ni som föräldrar ta del av information kring familjelivet och möjlighet att träffa andra småbarnsföräldrar. Ni barn får leka, busa och träffa nya kompisar. Vi bjuder på fika under träffarna. 18 april  Ida Karlsson från Folktandvården …

Utveckling av grönytor i kommunen

Utveckling av parkmiljö i Tingsryd Plats: I korsningen mellan Dackegatan och Torggatan i Tingsryd. Med start vecka 15 kommer arbete påbörjas för att utveckla denna parkmiljö till förmån för vilda pollinatörer. Målet är också att det ska …