september 2023

Kostnadsfri balansträningsgrupp startar vecka 41

Under cirka tio träffar tränar vi balans och styrka. Vi avslutar varje träff med fika och teori. Datum: Start vecka 41. Tid: Klockan 10.30-12.00 Plats och veckodag Ryd: Solängen, tisdagar. Rävemåla: Älmegården, onsdagar. Tingsryd: Örnen, våning 2 (ingång mot dackegatan), fredagar. Anmälan: …

Beredskapsveckan 2023

- Utbildning och övning är ofta avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris. Omvärldsläget och erfarenheterna av extremväder till följd av klimatförändringarna gör det extra viktigt att vi som kommun tar vårt ansvar …

Ny riskklassning för livsmedelsföretag

Klicka här för att komma till den nya e-tjänsten för riskklassning av din livsmedelsverksamhet.  Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din livsmedelsverksamhet ska …

Flytt av kungligt gym

Tidigare fanns utegymmet i parken vid Mårslyckesands badplats, men på grund av regler för allmänna utegym i nära anslutning till lekplatser blev detta inte en optimal lösning. Utegymmet är nu placerat längs med elljusspåret i …

Hej bostadsutvecklare!

Erbjudandet gäller ca 5000 kvadratmeter strandtomt med målet att flera smakfulla bostäder ska byggas för att erbjuda attraktiva boenden i en redan attraktiv bostadsort. Vi ser fram emot att utveckla Urshult och Tingsryds kommun i …

Varning för bluffsamtal

Sotningsdistriktet uppger att samtalen inte kommer från dem. Rengöring av dessa IM-kanaler är något som sotningsdistriktet alltid gör själva, de anlitar inget externt bolag för detta. Och de gör det endast efter beställning av fastighetsägaren. Vi …

Fem råd för en trygg tur i svampskogen

Här är några råd för en säker svamptur i skogen! Lär dig några svampsorter i taget som är lätta att känna igen. Chansa inte. Ät bara svamp som du med säkerhet vet är matsvamp. Låt …

Se skisser på nya stationsområdet

Vid stationshuset kommer det att finnas en lite avskild och lugnare utemiljö. De grönskande planteringarna kommer att följa årstidsväxlingarna. Växtvalet och markmaterialet ska knyta an till tegelbyggnaden. I parken ska det också grönska och blomma under …