Barnvagnspromenad med Barnens bästa

Förutom promenader med barnvagn erbjuds stödjande samtal till föräldrar via Skype eller telefon i dessa virustider.

Istället för den traditionella öppna förskolan planerar vi träffar utomhus nu när vårsolen börjar titta fram. Vi promenerar från Tingsryds bibliotek ner till lekparken vid Mårslycke. Där bjuder vi på medhavd fika.

När: Varje måndag med start den 27/4 till och med 1/6.

Tid: 10.00

Plats: Vi utgår från Tingsryds bibliotek

Teamet kring Barnens bästa är en del av den centrala barn- och elevhälsan i Tingsryds kommun och arbetar som ett komplement till förskolans egna resurser. Det betyder att vi har en nära samverkan med pedagoger ute i verksamheterna.

Barnens bästa arbetar rådgivande och förebyggande för dig som vårdnadshavare och för ditt barns bästa. Vi träffar familjer med barn 0–6 år och erbjuder föräldrastöd enskilt och i grupp genom föräldrastödsutbildningen ABC (alla barn i centrum). Läs gärna mer på Tingsryd kommuns hemsida.

Om du, som vårdnadshavare, har frågor kring ditt barn eller ditt föräldraskap kan du höra av dig direkt till teamet.

Att vända sig till oss är kostnadsfritt och vi skriver inga journaler. Vi har tystnadsplikt men om oro upplevs för ett barn så har vi anmälningsskyldighet.

Förutom föräldrastödjande samtal på plats erbjuder vi även samtal via Skype eller telefon nu i dessa virustider. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er för råd i både små och stora frågor.

Telefon: 0477-444 11

E-post: barnensbasta@tingsryd.se

Sidansvarig: chef för Barn och Elevhälsan
Senast uppdaterad: 2020-03-25