Busskort för gymnasieelever

Har du ansökt om busskort till höstterminen så är det på gång ut till din folkbokföringsadress. Elever har rätt att åka utan busskort de första dagarna.

Från och med höstterminen 2022 har Tingsryds kommun tagit över hanteringen av busskort till gymnasielever. Det innebär att du som är gymnasielev och folkbokförd i Tingsryd kommun kommer att få ditt busskort av Tingsryds kommun istället för ifrån din skola. Går du på Wasaskolan behöver du däremot inte ansöka om busskort.  För att få ett busskort behöver du som är myndig gymnasielev eller vårdnadshavare till gymnasielev anmäla behov av busskort inför höstterminens start 2022 via vår e-tjänst. Anmälan om behov av busskort gäller över ett läsår, du behöver därför skicka in en ny anmälan inför varje läsår. Tingsryds kommun postar ett busskort till din folkbokföringsadress.

E-tjänst- ansökan om resekort för gymnasieelever

Kom ihåg att meddela förändringar som kan påverka din rätt till elevresa.

Kontaktperson för elevresor: Ida Johansson

E-post: Ida Johansson