Fortsatt distansundervisning på högstadiet

Med anledning av att smittspridningen av coronviruset är fortsatt hög i Kronobergs län och då specifikt bland ungdomar i åldern 15-19 år, kommer Dackeskolans högstadium under vecka 18 (3 – 7 maj) att ha distansundervisning för samtliga elever.

Undantaget är elever i årskurs 9 som har matematikprov på onsdag och fredag och då skall vara på plats på skolan. De kommer till skolan på morgonen och genomför matematikprov på ett smittsäkert sätt. Kan de sedan ta sig hem efter provet gör eleverna det och fortsätter undervisning på distans, alternativt stannar de kvar och har undervisning på skolan tills de kan ta sig hem.

I dagsläget rör det sig om ett fåtal elever och även någon personal som fått covid-19. Däremot är smittläget i regionen, i kombination med situationen på Dackeskolan, sådan att vi agerar på det här sättet. Självklart vill skolan ha eleverna på plats, men inte till vilket pris som helst.

Dackeskolan vill också uppmana samtliga att undvika kontakter utanför sin familj i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att ALLA tar ansvar för att förhindra smittan, och självklart är det mycket viktigt att följa de rekommendationer som finns.

Detta görs som en säkerhetsåtgärd då det finns ett fåtal elever som testats positivt för covid-19 men desto fler som är hemma och väntar på provsvar.

Särskolans elever är undantagna – de är på plats som vanligt.

Redan under torsdagen och fredagen under vecka 17 infördes distansundervisning för alla högstadieelever, nu är det alltså beslutat att det gäller vecka 18 också.