Digitala samtal och möten med Barnens bästa

Vårt team Barnens bästa arbetar rådgivande och förebyggande för dig som vårdnadshavare och för ditt barns bästa. Vi träffar familjer med barn 0–6 år och erbjuder föräldrastöd enskilt och i grupp genom föräldrastödsutbildningen ABC (alla barn i centrum).

Om du som vårdnadshavare har frågor kring ditt barn eller ditt föräldraskap kan du höra av dig direkt till teamet. Att vända sig till oss är kostnadsfritt och vi skriver inga journaler. Vi har tystnadsplikt men om oro upplevs för ett barn så har vi anmälningsskyldighet.

I dessa speciella tider finns vi fortfarande här för er samtidigt som vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19. Under november månad erbjuder vi därför i största möjliga mån, samtal via telefon eller andra digitala plattformar. Vi ses alltså inte på fysiska möten om det inte är nödvändigt.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss!

Telefon: 0477-444 11

Mail: barnensbasta@tingsryd.se

Vi som arbetar i teamet:

       

Agneta Sjögren                Emelie Bengtsson          Louise Ekman
Carlberg                           
Behandlingspedagog        Socionom

Förskollärare
och specialpedagog