Erbjuder skyddsutrustning till förskolepersonal

Tingsryds kommun har beslutat att förskolepersonal i kommunen ska erbjudas skyddsutrustning i form av visir som kan användas vid kontakt med förskolebarn som insjuknar under dagen på förskolan.

Enligt Folkhälsomyndigheten har förskoleverksamheterna inte visat sig vara drivande i smittspridningen av covid-19. Personal som arbetar på förskolor har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Små barn i förskolan bygger upp sitt immunsystem genom att ha förkylningsepisoder oftare än vuxna. Det kan därmed vara svårt att skilja covid-19 från andra infektioner med liknande symtom hos förskolebarn. Därför vill nu Tingsryds kommun erbjuda möjligheten att använda skyddsutrustning på sin arbetsplats och när de behöver ta hand om barn som blir sjuka eller har misstänkta symtom på covid-19.

- Många känner oro i dessa tider. Vi vill göra det vi kan för att våra arbetstagare ska känna trygghet på jobbet. Vi vet att barn ofta är förkylda och så har det alltid varit. Men eftersom symptomen är de samma som för förkylning och covid-19 är det bra att möjligheten finns att skydda sig extra, säger Anette Weidenmark, ordförande i bildningsnämnden.

- Detta är ytterligare en bra åtgärd för att försöka minska smittspridning i samhället och en extra trygghet för våra medarbetare, säger Patrik Grimmesjö,

Skyddsutrustningen som bedöms ge bäst effekt, av medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, är skyddsvisir. Visiren finns redan tillgängliga och kommer under vecka 47 att distribueras ut till samtliga förskolor tillsammans med instruktioner för skötsel och hantering.

- Visiren ersätter inte övriga rutiner på förskolorna som vi har på grund av pandemin. Vi fortsätter med de basala hygienrutinerna och andra rutiner som vi har i våra verksamheter i kommunen, säger Elsa Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.