Nominera en bra ledare för barn och ungdomar

Nu kan du ansöka om Region Kronobergs folkhälsostipendium. 2022 vill vi särskilt uppmärksamma goda ledare och förebilder för unga.

Du har möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till ett stipendium på 40 000 kr. Stipendiet kan tilldelas enskilda personer, ideella föreningar, organisationer och institutioner. Nominering sker senast 28 augusti.

Läs mer om Region Kronobergs folkhälsostipendium här regionkronoberg.se/halsa-vard-tandvard/Folkhalsostipendium/


Vill du veta mer?
Anders Fransson: anders.fransson@kronoberg.se
Telefon:0470-58 30 07