Ny maxtaxa från och med 1 januari 2024

Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med den 1 januari 2024. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1645 kronor till 1688 kronor.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2024

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Inkomsttaket för 2024 är 56 250 kronor per månad.

Förskola/pedagogisk omsorg

Avgiftstak Dock högst
Barn 1 3% 1 688 kr
Barn 2 2% 1 125 kr
Barn 3 1% 563 kr

Fritidshem/pedagogisk omsorg:

Avgiftstak Dock högst
Barn 1 2% 1 125 kr
Barn 2 1% 563 kr
Barn 3 1% 563 kr

Har du fler frågor? Kontakta Medborgarkontoret på 0477- 441 00.

Mer info: Information från Skolverket