Ny unik vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Tingsryds kommun kommer under hösten att tillsammans med Spelkollektivet i Väckelsång starta en unik utbildning i indiespelutveckling. Utbildningen, som är den första av sitt slag inom vuxenutbildning, omfattar 1500 gymnasiepoäng och kommer ta mellan 1–2 år att genomföra.

Utbildningen innehåller kurser som programmering, digitalt skapande, grafisk illustration, entreprenörskap och företagsekonomi. Utbildningen kommer till stor del att bedrivas i projektform där deltagarna får applicera sina kunskaper på att producera olika typer av spel.

Det är fantastiskt roligt att som första vuxenutbildning i landet kunna starta upp denna utbildning och dra nytta av den höga kompetens som finns inom Spelkollektivet. Utbildningen är unik i sitt slag och känns spännande att starta upp. Planering av utbildningen har pågått sedan i hösten 2019 och tanken är att utbildningen skall starta vecka 35 om coronapandemin tillåter det. Om inte så skjuter vi på starten till senare i höst, säger Tony Lundström, rektor för vuxenutbildningen.

Utbildningens längd kan variera beroende på deltagarnas studietakt. Den tilltänkta mål-gruppen förväntas ha ett stort intresse av program- och spelutveckling och studietakten kommer därför att vara hög.
Tanken är att eleverna skall kunna hyra in sig i Spelkollektivets och få boende, mat, bra bredband med mera till en låg kostnad om den studerande vill. Det är även möjligt för studerande som bor i närområdet att enbart delta i själva undervisningen. Oavsett så kommer man ha en unik tillgång till redan etablerade och erfarna spelutvecklare på plats under sin studietid.

Vår målsättning är att hjälpa fler att ta steget att påbörja sin karriär som indie-spelutvecklare. Med denna utbildning vill vi ge en möjlighet även till de som saknar tidigare förkunskaper. Den sökande behöver inte ha skrivit en enda rad kod i sitt liv för att bli antagen, säger Christoffer Cederholm, vd på Spelkollektivet.

Efter genomgången utbildning skall deltagarna ha fått prova på de olika moment som ingår i spelutvecklingsprocessen, samt fått lära sig vad som krävs för att starta en egen verksamhet för att kunna vidareutveckla sina projekt.

Vår målbild är att vi skall ha mellan 10–12 studerande på utbildningen. Efter ut-bildningen skall eleverna kunna påbörja sina egna verksamheter eller ha goda kunskaper för att gå vidare till yrkeshögskola eller universitet för att vidareutbilda sig till en mer specifik yrkesroll inom branschen, säger Tony Lundström.

Magnus Carlberg (S), ordförande i arbete- och lärandeutskottet, uttrycker sin glädje över att Vuxenutbildningen och Spelkollektivet tillsammans kan bredda kommunens utbud av vuxenutbildning med något så unikt och samtidigt inom en så starkt växande bransch som spelutveckling känns riktigt glädjande.

Spelkollektivets etablering har verkligen varit positivt för samhället och genom denna utbildning sätter vi Väckelsång och Tingsryds kommun än mer på kartan, säger Magnus Carlberg.