Samarbetar för att motverka ökat våld

Tingsryds kommun tillsammans med polisen har ett gemensamt budskap till invånarna i kommunen kopplat till corona.

En konsekvens av spridningen av cronoapandemin och insatser för att begränsa smittan är att många människor tillbringar mer tid hemma. För människor som som lever med våld i hemmet innebär detta en ökad risk för våld.

Våld i hemmet kommer ofta till kännedom genom  grannar som varit uppmärksamma, omtänksamma och agerat.

Anna Augustsson, kommunpolis i Tingsryd:

  • Polis och kommun vill tilllsammans uppmana er att vara uppmärksamma på er omgivning, att ni agerar om ni ser eller hör att någon far illa. Att visa omtanke mot sina medmänniskor är extra viktigt nu med anledning av coronapandemin. Ingen kan göra allt med alla kan göra något.

Rebecca Elmforsen, avdelningschef arbete- och lärande:

  • I dessa utmannande tider behöver vi alla hjälpas åt och ta hand om varandra. Att som medmänniska reagera och agera om någon verkar ha det svårt kräver mod men kan vara avgörande för en annan människa.

Polisen

Vid pågående brott – ring 112

Övriga fall – ring 11414

För att läsa mer om utsatthet för brott läs här.

 

Individ- och familjeomsorgen

Telefon receptionen – 0477-443 26

Orosanmälningar Barn  076-107 72 44

Öppettider – kl 08:00 – kl 16:00

Övriga tider – Ring 112 för socialajouren

Webbsida individ- och familjeomsorg, kvinnofrid.