Under hösten har två tjänstepersoner varit ute i två av kommunens verksamheter för att samtala kring kommunens nya värdegrund. Besöken gjordes på den dagliga verksamheten Snicken i Urshult och hos elevrådet på Dackeskolan i Tingsryd.

Dialogerna har varit positiva och det var bra och intressanta samtal som handlade om den nya värdegrunden i kommunen och vad den innebär.

Under mötet med elevrådet på Dackeskolan framkom flera saker som elevrådet ska gå vidare med vilket var positivt.

Samtalen utgick från frågor om värdegrunden, bland annat om man känner sig välkommen och delaktig och om vilket ansvar man själv har. Men också kring vad värdeorden delaktighetrespektansvar och engagemang innebär.

 

Tingsryds kommuns värdegrund:

I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.