Satsning på arbetskläder till personal

Kommunens starka ekonomi i år gör att det finns möjlighet att köpa in arbetskläder till vård- och omsorgspersonal samt förskole- och fritidspersonal. - Egna arbetskläder har länge varit ett önskemål. I samband med det goda resultatet i år så har vi en möjlighet att tillgodose detta önskemål. Detta är vi väldigt glada för, säger Mikael Jeansson, ordförande i kommunstyrelsen.

Förra året genomfördes en satsning då medarbetare inom äldreomsorg, omsorg funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvårdsverksamhet, som vistas utomhus, tillhanda-hölls arbetsjackor. Nu kommer samtlig personal inom vård- och omsorgsförvaltningen att få en egen arbetsjacka. 479 nya jackor har nu beställts.

- Att våra medarbetare får personliga arbetsjackor är en jämställdhetsfråga och en viktig satsning på deras arbetsvillkor säger Magnus Carlberg, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

- Med pandemin i åtanke är det också en bra satsning att möjliggöra personliga jackor för att minska risken för smittspridning, säger Martin Hansson, vård- och omsorgschef.

Förskole- och fritidspersonal kommer att få en varsin jacka samt en skalbyxa. Cirka 150 set har köpts in. Bildningschef Patrik Grimmesjö berättar att det är mycket uppskattat.

- Detta är en efterlängtad satsning. Det är flera år sedan vi kunde göra en så stor satsning och den kommer mycket lägligt eftersom kommunen har haft en ganska lång process för att göra en upphandling som gäller arbetskläder för alla kommunala professionerna som behöver det. Denna är nu klar och vi kan beställa för respektive verksamhet, säger Patrik Grimmesjö, bildningschef.

Bildningsnämndens ordförande Anette Weidenmark instämmer och tycker att satsningen är viktig.

- Att personalen har bra ytterkläder är viktigt ur två aspekter. Vi ska kunna ge personalen förutsättningar att utföra ett bra arbete och det ger också vår personal som arbetar utomhus en bra arbetsmiljö. Man ska inte behöva frysa när man del-tar i barnens uteaktiviteter, säger Anette Weidenmark.