Skolinspektionens enkät öppnar 24 september

Skolinspektionen gör vartannat år en enkätundersökning hos samtliga skolhuvudmän och nu är det dags för vårdnadshavare till barn i grundskolan och grundsärskolan i Tingsryds kommun. Vårdnadshavare med barn i förskoleklass ska svara på enkäten 5-30 november!

Enkäten är webbaserad och syftet är att bidra till att alla barn och elever får en god utbildning och en trygg miljö. Enkäterna finns på Svenska, العربية العربية (Arabiska), English (Engelska), русский (Ryska), Soomaali (Somaliska), Suomi (Finska), Kurmancî (Nordkurdiska), Romani chib arljisko (Romani chib, Arli), کوردی سۆرانی (Sorani, sydkurdiska), Dari.

Klicka här så kommer du till enkäten.
Du kommer att få en kod från din skola. Denna använder du för att ange vilken skola ditt barn går på.