Sportlovsprogram 2018

Kultur- och fritidsutskottet och arrangerande föreningar hälsar alla lediga skolungdomar välkomna att delta i årets sportlovsprogram 16 – 24 februari.

Ett tack till alla föreningar och ledare som ställer upp och ordnar med de olika

aktiviteterna. Upplysningar beträffande programmet lämnas av Medborgarkontoret,

Torggatan 12, Tingsryd, 0477-441 00.

Klicka på filen nedan för programmet i sin helhet.

Välkomna!