Stipendium för insatser mot främlingsfientlighet

Tingsryds kommun delar varje år ut ett stipendium till den eller de som gjort något speciellt för att motverka främlingsfientlighet och arbeta för ökad integration.

Stipendiet är på 5 000 kronor och tilldelas en person, organisation eller förening i vår kommun. Utdelning sker en dag i juni 2022.

På ansökan/nomineringen ska det framgå kontaktuppgifter till den som ansöker eller till den som nominerar och till den som blir nominerad. Ansökan/nomineringen ska också innehålla en motivering.

Ansökan eller förslag till nominering ska ha inkommit senast den 27 maj 2022 till:
Tingsryds kommun
Bildningsnämnden
Box 88
362 22 Tingsryd

För mer information eller frågor, välkommen att kontakta bildningsnämndens ordförande Anette Weidenmark, 073-070 55 79 eller bildningsförvaltningen, barn.utbildning@tingsryd.se