Urshultsskolans sexor vann matsvinnstävling

För att minska matsvinnet i de offentliga verksamheterna har en kartläggning genomförts i Tingsryds kommun hur mycket av maten som slängs. Målet är att långsiktigt få till en förändring vilket sparar både miljö och pengar. Vinnare av årets tävling i kommunen blev årskurs sex i Urshult.

Under 2021 har mätningar av matsvinn genomförts i de verksamheter som producerar och serverar måltider i Tingsryds kommun. Såväl personal inom måltid, bildning och omsorgen har hjälpt till att mäta och mätningarna har utförts vid fyra tillfällen jämnt fördelat över året enligt en nationell metod framtagen av Livsmedelsverket. Man har mätt produktionssvinn, serveringssvinn samt tallriksvinn.

I samband med den sista mätningen utlystes en tävling för skolorna i kommunen där man fick möjlighet att med fantasins hjälp visa hur matsvinnet påverkar oss miljömässigt och ekonomiskt (se bilder längre ner.

Vinnare i årets tävling blev Urshults årskurs 6. Följande klasser vann på sin skola: årskurs 6 på Linnerydsskolan och årskurs 3 på Väckelsångsskolan. De klasser som har vunnit får tillsammans med köket planera en lunch till sin skola. Årskurs 6 i Urshult, som vann hela tävlingen, kommer att få en utomhuslunch vid ett tillfälle av köket.

- Tack till alla barn och all personal som har gjort och gör ett jättebra arbete med skolmaten och att minska svinnet, och stort grattis till Urshultsskolans klass sex, säger måltidschef Ann Mattsson.

Teckningar om matsvinn och miljön

 

Teckning om matsvinn och miljön

Teckning om matsvinn och miljön

Teckning om matsvinn och miljön

Teckning om matsvinn och miljön

Teckning om matsvinn och miljön

Teckning om matsvinn och miljön