Allt fler vill bygga hus i Tingsryds kommun

Hittills i år har Tingsryds kommun beviljat tio förhandsbesked till privatpersoner som vill bygga hus i kommunen. En ökning på 500 procent jämfört med tidigare då omkring två förhandsbesked beviljats per år.

Antalet privatpersoner som ansöker om att få bygga hus utanför detaljplanelagt område i Tingsryds kommun ökar stort. De tio förhandsbesked som beviljats hittills i år gäller både permanent boende och fritidshus och är jämnt fördelade över Tingsryds kommun. Ytterligare fem förfrågningar på bostäder har kommit in och handläggs just nu.

Det är en rejäl ökning gällande bostäder på landsbygden. Det roliga är också att det är fördelat över hela kommunen. Tingsryd som är en naturskön och geografiskt stor kommun har en stor fördel när det kommer till att kunna erbjuda den här typen av boende, säger miljö- och byggnadschef Camilla Norrman.

Markägare har uppmärksammat den ökande efterfrågan och vi hoppas att fler ser möjligheten i avstyckningar. Det är absolut inte bara sjönära lägen utan även annan naturskön mark på landsbygden som efterfrågas, fortsätter hon.

Samtidigt syns ett ökat intresse för redan befintliga villatomter i kommunen och fyra kommunala tomter har hittills sålts under år 2021.

Samhället förändras och vi ser att allt fler vill ut på landsbygden av olika anledningar. Att man bara kan utvecklas och göra karriär i städerna är ett föråldrat synsätt. Tingsryds kommun har en stark lokal arbetsmarknad och andra egenskaper som möjliggör en vardag med mycket livskvalitet. Detta måste vi ta vara på ännu mer framöver, säger samhällsutvecklare Johan Söderlund.

Läs mer om vad förhandsbesked innebär och hur du ansöker i vår e-tjänstportal HÄR.