Åtgärda problem med vildsvin

Anmälningar om skyddsjakt inne i samhällena ökar. Efter sommaren har det kommit in många anmälningar från Urshult och Tingsryd. Tingsryds kommun har tillstånd från länsstyrelsen att bedriva skyddsjakt inom detaljplanelagt område. För att anmäla till skyddsjägarna, ringer man till Tingsryds kommun, telefon 0477-44100.

Vildsvinsproblemet är svårlöst. Det är många parter, markägare, jägare, villa- och sommarstugeägare och kommunen.

Skydda din trädgård

  • Plocka bort allt som lockar vildsvinen till sig. Fallfrukt, komposthögar och foder från fågelbord är mat även för vildsvin. Plocka upp frukten med en gång och undvik att ha trädgårdskomposter.
  • Även en gräsmatta kan locka in vildsvinen i trädgården. Att hägna in sin trädgård är ofta enda säkra lösningen. Vildsvin är känsliga för el och elstängsel fungerar ofta bra. För att få god effekt av staketet krävs ofta flera trådar på relativ låg höjd. Trästaket i kombination med elstängsel är oftast det allra bästa.

Lämna trädgårdsavfall

På kommunens återvinningscentraler kan du lämna trädgårdsavfall, se vidare information hos Södra Smålands avfall och miljö, SSAM, HÄR. 

Dessa är öppna året runt. På sommarhalvåret finns det även specifika trädgårdskomposter i de olika kommundelarna. Öppettider publiceras SSAM:s och på kommunens hemsidor.

Fakta om vildsvin

Det ursprungliga svenska vildsvinet utrotades på 1700-talet efter intensiv jakt. Under 1970 talet förekom rymningar från vildsvinshägn och ett antal utsättningar av vildsvin i svenska marker har också gjorts under 70- och 80-talet.

Ett fullvuxet vildsvin blir omkring 1 meter i mankhöjd och drygt 1,5 meterlångt. Suggan väger vanligtvis 90-120 kg, medan galten kan väga uppemot 200 kg.

Vildsvin är allätare, men det mesta av födan utgörs av växtdelar, som rötter, gröna blad, frön och frukter, bland annat bok- och ekollon samt hasselnötter. Vildsvinen söker gärna föda på åkrar och betesmarker. Den animaliska föda som vildsvinen äter utgörs av daggmaskar, insektslarver och andra ryggradslösa djur. Vildsvinet äter också gärna slaktavfall och kadaver samt alla former av matrester de kan komma över.

En vildsvinssugga får normalt en kull per år med 5-6 kultingar. Under för vildsvinen goda betingelser, som milda vintrar kan de dock få tre kullar under en tvåårsperiod och upp till 8 kultingar i varje kull.

 

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2019-11-05