Begränsning av totalvikten på vissa enskilda vägar fr o m 28 januari

På grund av tjällossning kommer Tingsryds kommun att begränsa totalvikten på vissa enskilda vägar till 4 ton fr.o.m. torsdagen den 28 januari. Vid frågor gällande berörda vägar, ev. dispenser m.m; ring Gatuchef Ola Karlsson på telefon 0477-44253 (Alt. Parkchef Andreas Carlsson 0477-44257 under vecka 5)

Gatuavdelningen