Fem råd för en trygg tur i svampskogen

Ska du ut och plocka svamp? Tänk på att alla svampar inte är ätbara och att det finns sorter som är giftiga.

Här är några råd för en säker svamptur i skogen!

  • Lär dig några svampsorter i taget som är lätta att känna igen.
  • Chansa inte. Ät bara svamp som du med säkerhet vet är matsvamp.
  • Låt en svampkunnig vuxen rensa svampen.
  • Håll dig till uppdaterade källor. Lita inte på allt som står i gamla svampböcker.
  • Provsmaka inte och lär ditt barn att aldrig smaka på svamp i skogen.
Den vanligaste orsaken till svampförgiftning är att matsvamp förväxlas med giftig svamp. Om du misstänker att ditt barn har ätit en giftig eller okänd svamp, ring Giftinformationscentralen via 112 för råd så fort som möjligt.
Om du som vuxen har ätit misstänkt giftig svamp, ring Giftinformationscentralen på telefonnummer 010-456 6700. Kom ihåg att spara eller ta en bild av svampen. Den kan behövas för identifiering. Bilder kan ibland vara till hjälp även om svampen är tillagad.
På Giftinformationscentralens hemsida finns mer information och på 30 olika språk: