Gatusopning påbörjas

Gatusopning av kommunens gator kommer att påbörjas vecka 12. Samhällena sopas i ordningen Tingsryd, Konga, Rävemåla, Linneryd, Väckelsång, Urshult, Ryd och Fridafors. Sopningen beräknas pågå i ca 6 veckor. Fastighetsägare uppmanas att sopa grus från tomtgräns ut i gatan innan sopning sker samt undvika att parkera på gatorna i samband med sopningen.

Tidsåtgång för sopning

Tingsryd-Konga ca 2 veckor

Rävemåla-Linneryd ca 1 vecka

Väckelsång-Urshult ca 1 vecka

Ryd-Fridafors ca 1 vecka

Med risk för regn och frost går det inte att sopa alla dagar samt ej att börja för tidigt på dagen.

Frågor/kontakt

Frågor angående sopning besvaras av Ingemar Nilsson, 0477-442 53 och Andreas Carlsson,

0477-442 57.