Gatusopning av kommunens gator påbörjas nästa vecka

Gatusopning av kommunens gator kommer att påbörjas vecka 15.

Samhällena sopas i följande ordning: Fridafors, Ryd, Urshult, Väckelsång, Linneryd, Rävemåla, Konga och Tingsryd.

Sopningen beräknas pågå i cirka 6 veckor.

Fastighetsägare uppmanas att sopa grus från tomtgräns ut i gatan innan sopning sker samt undvika att parkera på gatorna i samband med sopningen.

Tidsåtgång för sopning

Fridafors – Ryd cirka 1 vecka

Urshult – Väckelsång cirka 1 vecka

Linneryd – Rävemåla cirka 1 vecka

Konga – Tingsryd cirka 2 veckor

Vid risk för regn eller frost går det inte att sopa alla dagar eller att börja för tidigt på dagen.

Vid frågor och kontakt
Jonas Weidenmark
Teknisk chef
0477-441 18