Håll koll så din vattenmätare inte fryser

Har du kommunalt vatten och avlopp och har en vattenmätare? Tänk på att din vattenmätare inte får utsättas för frysrisk.

Nu har temperaturen sjunkit och det är kalla nätter. Då finns det risk när vädret blir mildare att vattenläckor uppstår på grund av sönderfrysta vattenrör och vattenmätare. Det är när ispropparna tinar som vattenläckorna uppstår.

Vi vill därför uppmana fastighetsägare och fritidshusägare att vara extra uppmärksamma och se över era fastigheter, vattenrör och vattenmätare. Kontrollera så att vattenmätaren står still när ingen tar vatten.

Fråga ditt försäkringsbolag vilken temperatur som det behöver vara i huset. Det är försäkringsbolaget som avgör vilken temperatur man behöver ha där vattenmätaren sitter. Har man inte rätt temperatur där mätaren sitter kan försäkringsbolaget säga att ingen ersättning utgår.

Om din vattenmätare fryser sönder ska du genast ta kontakt med VA-enheten genom att ringa 0477-442 54. VA-enheten kommer och byter vattenmätaren, och debitering sker enligt VA-taxa.