Förslag till ny översiktsplan

Hur kan Tingsryds kommun planera för att förebygga risker och hot?

Tingsryds kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som ska visa hur kommunen avser att utvecklas fram till år 2030. I planen ska kommunen bland annat ta ställning till hur man genom planering kan förebygga risker med exempelvis översvämningar, skogsbränder samt buller från trafikerade vägar och störande verksamheter.

Vi vill ha in dina synpunkter
Vi vill gärna ha in dina synpunkter på hur kommunen kan planera för att förebygga risker och hot. Att undvika byggnation i områden som riskerar att översvämmas, identifiera områden som är särskilt känsliga för skogsbränder samt förlägga störande verksamheter i orternas utkant är några exempel som belyses i förslag till ny översiktsplan. Läs mer i kapitel 11. Förebygga risker och hot.

Du kan lämna dina synpunkter genom att fylla i denna enkät senast 2018-06-25.

Vill du veta mer?
Klicka här för mer information om förslag till ny översiktsplan.