Risker och hot i nya översiktsplanen

Hur kan Tingsryds kommun planera för att förebygga risker och hot?

Tingsryds kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som ska visa hur kommunen avser att utvecklas fram till år 2030. I planen ska kommunen bland annat ta ställning till hur man genom planering kan förebygga risker med exempelvis översvämningar, skogsbränder samt buller från trafikerade vägar och störande verksamheter.

Att undvika byggnation i områden som riskerar att översvämmas, identifiera områden som är särskilt känsliga för skogsbränder samt förlägga störande verksamheter i orternas utkant är några exempel som belyses i förslag till ny översiktsplan. Läs mer i kapitel 11, Förebygga risker och hot.

Vill du veta mer?
Klicka här för mer information om förslag till ny översiktsplan.