Boende i nya översiktsplanen

Hur kan Tingsryds kommun skapa attraktiva boendemiljöer?

Tingsryds kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som ska visa hur kommunen avser att utvecklas fram till år 2030. I planen ska kommunen bland annat ta ställning till hur orterna och landsbygden ska växa, vart man vill bygga nya bostadsområden samt vilka naturområden som ska skyddas.

Det finns ett flertal faktorer som kan vara avgörande vid valet av boplats. Närheten till kollektivtrafik, service, arbetsplatser och inte minst natur är några exempel som belyses i förslag till ny översiktsplan. Läs mer i kapitel 2. Det goda livet och i kapitel 5. Boende och inflyttning.

Vill du veta mer?

 

Klicka här för mer information om förslag till ny översiktsplan.