Förslag till ny översiktsplan

Hur kan Tingsryds kommun skapa attraktiva boendemiljöer?

Tingsryds kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som ska visa hur kommunen avser att utvecklas fram till år 2030. I planen ska kommunen bland annat ta ställning till hur orterna och landsbygden ska växa, vart man vill bygga nya bostadsområden samt vilka naturområden som ska skyddas.

Vi vill ha in dina synpunkter

Det finns ett flertal faktorer som kan vara avgörande vid valet av boplats. Vi vill gärna ha in dina synpunkter på vad som utgör en god boendemiljö. Närheten till kollektivtrafik, service, arbetsplatser och inte minst natur är några exempel som belyses i förslag till ny översiktsplan. Läs mer i kapitel 2. Det goda livet och i kapitel 5. Boende och inflyttning.

Skriftligt yttrande skall senast 2018-06-25 ha inkommit till

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 88
362 22 TINGSRYD
e-post mbf@tingsryd.se

Du kan även lämna dina synpunkter genom att fylla i vår enkät.

Klicka här för mer information om förslag till ny översiktsplan.