Information om trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 är det lagkrav på att sortera ut sitt trädgårdsavfall.

Naturvårdsverket menar att en indirekt effekt av lagkravet blir att avfallet då inte heller får eldas. Enligt Naturvårdsverkets bedömning får kommuner i sina avfallsföreskrifter tillåta eldning av trädgårds- eller parkavfall under vissa förutsättningar.

I Tingsryds kommun får du, som tidigare, inte elda trädgårdsavfall i detaljplanerat område, i tätorterna eller byarna. Det är enbart tillåtet att elda trädgårdsavfall i Tingsryds kommun på landsbygden om det inte råder eldningsförbud, röken inte blåser in till grannarna och om du bara eldar trädgårdsavfall.

Du som bor i villa kan beställa ett särskilt abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall hemma vid tomten. Då hämtar SSAM trädgårdsavfallet varannan vecka under perioden april till november. Du betalar en säsongsavgift. I avgiften ingår ett 370-literskärl där du kastar ditt trädgårdsavfall. Läs mer om abonnemang på SSAM hemsida. Trädgårdsavfall

Läs mer om de nya reglerna på Naturvårdsverkets hemsida Frågor och svar om bioavfall