Invånare - kom med förslag till Ryd

Mellan den 1 juli och den 15 augusti kan du lämna in förslag på vad som kan förbättra folkhälsan och bidra till mer fysisk aktivitet utomhus i Ryds tätort.

De förslag som uppfyller kriterier och kostnadsgräns kommer invånarna i kommunen att kunna rösta på. Röstningen kommer att ske digitalt under hösten.

Följande kriterier behöver vara uppfyllda för att förslaget ska gå vidare till röstning:
1. Godkända förslag behöver understiga kostnadsberäkningen om 400 000 kronor.
2. Förslaget ska vara placerat i Ryds tätort.
3. Förslaget ska verka för ökad fysisk aktivitet i utemiljö.
4. Förslaget ska syfta till att öka folkhälsan och kommunens attraktivitet.

Lämna in ditt förslag via e-tjänsten: https://minasidor.tingsryd.se/medborgarbudget
eller via Medborgarkontoret om du inte har BankID. Telefon 0477-441 00

Detta genomförs i form av medborgarbudget. Du kan läsa mer om Tingsryds kommun införande av medborgarbudget här: Medborgarbudget