Kommunen klättrar placeringar i Insiktsmätningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen har förbättrat sin placering inom flera myndighetsområden i Insiktsmätningen. Det totala NKI-värdet för de tre myndighetsområdena har gått från 69 till 73, en ökning med fyra enheter mellan 2019 och 2020. Sveriges kommuner och regioner bedömer att ett NKI (Nöjd Kund Index) över 70 är högt.

Miljö- och byggnadsförvaltningen i Tingsryds kommun deltar för andra året i rad i kvalitetsundersökningen Insikt. Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Företagare som har haft kontakt med kommunen deltar i undersökningen som avser myndighetsområdena: bygglov, livsmedel och miljö- och hälsoskyddstillsyn. De har haft ett ärende inom ett eller flera av områdena. Företagarna har besvarat frågor i en enkät och betygsatt kommunens service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka.

Mätningen presenteras i NKI och en gradering över 62 är godkänt. Inom samtliga myndighetsområden ligger Tingsryds kommun högre. Inom miljö- och hälsoskydd hoppar Tingsryds kommun upp hela tolv enheter och hamnar på 78 NKI. Det är sju enheter över rikssnittet och hamnar därmed på rankingplats 32 i Sverige. Inom området bygglov så blir det också ett högre värde jämfört med föregående år. Värdet blir 68 NKI i Tingsryds kommun, rikssnittet ligger på 66. Livsmedeltillsynen ligger kvar på en hög NKI-graderingen på 74, vilket är samma värde som 2019.

Inom servicen ökar tillgänglighet med fyra enheter, till 74 NKI. Denna ökning beror förmodligen på att kommunen har tagit fram flera e-tjänster samt att telefontiderna för bygglov är borttagna. Det högsta gemensamma värdet för samtliga myndighetsområden är bemötande med ett värde på 75 NKI.

Vi har en antagen handlingsplan som vi arbetar utifrån för att förbättra våra resultat. En handlingsplan kan ge förutsättningar men i slutändan är det personalen som gör en fantastisk insats. Vi är en liten förvaltning med få anställda men lagandan och att vi hjälps åt ger resultat. Resultaten är bra men vi kommer naturligtvis att fortsätta med förbättringsarbetet, säger Camilla Norrman, miljö- och byggnadschef.

För mer information kontakta:

Camilla Norrman

Chef miljö- och byggnadsförvaltningen

camilla.norrman@tingsryd.se

0477-441 28