Krisberedskapsveckan 2021

Den 27 september – 3 oktober genomförs Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj för att stärka människors motståndskraft inför kriser och ytterst krig. Årets kampanj vill påminna människor om deras viktiga roll i Sveriges beredskap.

Människors vilja att hjälpa varandra vid allvarliga händelser och samhällskriser, liksom att inte låta
konspirationsteorier och falsk information få tolkningsföreträde, är grundläggande för att vi
tillsamman ska kunna möta olika hot mot vårt öppna samhälle.

Krisberedskapsveckan uppmärksammar hur vi alla genom enkla gärningar i vardagen kan ta ansvar
för den egna beredskapen och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft. Det kan till exempel
vara att handla mat åt en granne, vara källkritisk eller att stärka den egna självförsörjningen. Att handla åt en granne, är det en sån stor sak? Jo men faktiskt, för om krisen eller kriget kommer är det viktigt att vi är vara vid att hjälpas åt. Adam är alltså en viktig del av Sveriges beredskap, och det är du också. Du behövs och din insats gör skillnad.

Här stärker Adam Sveriges motståndskraft

Skydda och värna demokratin

I år firar Sverige 100 år av demokrati. Det vill Krisberedskapsveckan särskilt uppmärksamma genom
att lyfta budskap om hur vi i vardagen kan värna vårt lands frihet och självständighet liksom våra
mänskliga rättigheter. ”Du är en del av Sveriges beredskap” är årets kampanjbudskap som ska få
människor att känna sig delaktiga i arbetet för ett öppet samhälle, ett samhälle som också har kraft att
stå emot det som kan hota vår självständighet.

Pandemin har synliggjort människors vilja att bidra

Under pandemin har många människor bidragit till en minskad smittspridning genom ansvarsfulla
vardagsgärningar. MSB:s undersökning Hemberedskap 2021, som genomfördes i februari i år, visar
att 74 procent tycker att individen har ett stort eget ansvar vid kriser. 58 procent kan tänka sig att dela
med sig i ganska eller mycket stor utsträckning av sin hemberedskap under en kris och 56 procent
uppger att de har eller tänker stärka sin hemberedskap.
- Ett grundläggande mål för Krisberedskapsveckan är att fler människor ska stärka den egna
beredskapen för att bättre klara kriser och ytterst krig. Förberedda människor gör att samhället som helhet klarar svåra påfrestningar bättre, säger Jens Carlzon, beredskap- och säkerhetssamordnare i Tingsryds kommun.

Undersökningen: Hemberedskap 2021

Broschyr: Om krisen eller kriget kommer

Utbildningsmaterial: Rädd eller beredd?

Du kan läsa mer om Krisberedskapsveckan på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats. och du kan också läsa och se film om krisberedskap på webbplatsen Din säkerhet.