Byggpris & Miljöpris 2014

Välkommen med din nominering!

Byggpriset kan delas ut för nybyggnad eller för vacker renovering. Nämnden beslutar på sammanträde den 13 maj vem som kan få årets pris. Priset delas bara ut om nämnden finner lämpliga kandidater. Alla kan nominera!

Samhällsbyggnadsnämnden delar även varje år ut ett miljöpris för goda och framsynta insatser för miljön. Prisutdelningen sker oftast på Världsmiljödagen den 5 juni. Nämnden beslutar på sammanträde 13 maj vem som får årets pris. Priset kan delas ut till företag, föreningar eller privatpersoner.

E-post nominering

För mer information, kontakta Anna Arvidsson, 0477-442 30

Nominering med posten:
Tingsryds kommun/SBN
Miljöpris 2014
Box 88
362 22 Tingsryd