Ny lekplats och boulebana i Mårdslycke

Tingsryds kommun har under våren satsat på utveckling av lekplatsen i Mårdslycke. Linbana, klätterställning och boulebana skapar nu en attraktiv plats för alla åldrar i anslutning till badstranden.

Vi har velat skapa en plats för alla åldrar, säger gatu- och parkchef Bengt Eriksson.

Upprustningen och utvecklingen av lekplatsen i Mårdslycke har utförts av Tingsryds kommun i samråd med Tingsryds resort. Klätterställningen och linbanan vänder sig till något äldre barn. I kombination med den redan befintliga utrustningen på lekplatsen, finns det nu aktiviteter för barn i alla åldrar. Dessutom har man i anslutning till lekplatsen och minigolfbanan anlagt en boulebana.

Tingsryds kommun arbetar för att skapa meningsfull fritid och en lärorik och utvecklande tid i förskola, skola och fritidshem för barn och ungdomar. De senaste åren har Tingsryds kommun därför satsat på att rusta upp lekplatser på skolor och förskolor runt om i Tingsryds kommun. På vardagarna används lekplatserna av verksamheterna och på helger och kvällar är det fritt fram för allmänheten att nyttja dem.

Lekplatsen i Mårdslycke är ett exempel på att man nu tar det hela ett steg vidare till de allmänna lekplatserna. I dag finns totalt 35 lekplatser på allmän plats runt om i kommunen. Bengt Eriksson menar att det finns skäl att se över beståndet. Kanske är det bättre att ha en välfylld lekplats per ort än flera stycken med bara enstaka lekredskap, resonerar han. En projektgrupp arbetar för att se över behovet och skapa bästa förutsättningar för framtiden, men i dagsläget finns inga beslut fattade.

Vi är en projektgrupp som har varit ute och pratat med sockenråd och Tingsrydsbostäder för att se hur behovet ser ut. Vi har väldigt många lekplatser per presumtiv användare och vi behöver se över det. Däremot har vi inga konkreta beslut fattade, säger Bengt Eriksson.

Den totala kostnaden för utvecklingen av lekplatsen i Mårdslycke är 885 000 kronor.