Ombyggnationen av Stationsområdet tar fart under vecka 51

Från och med vecka 51 kommer bussresenärer och trafikanter i anslutning till stationsområdet i Tingsryd att i högre grad än tidigare påverkas av ombyggnationen. Inledningsvis stängs del av Järnvägsgatan mellan Centralgatan och Västergatan av på grund av elarbeten under mark.

 

Samtidigt som vägen stängs av för att elektriciteten under mark ska kunna flyttas, kommer vi också att förbereda de tillfälliga busshållplatserna som ska användas under byggnationen av det nya stationsområdet, säger Per Vilhelmsson, projektingenjör i Tingsryds kommun.

Samtidigt kommer träden på den nuvarande parkeringen intill stationen att tas ner, på grund av de skador som orsakats på asfalt och refuger i området.

Vi tittar på vad man kan göra på parkeringen för att öka tryggheten samt få en finare miljö i området. Just nu är det inte optimalt med hur det ser ut på grund av de skador som blivit.

Syftet med ombyggnationen är att skapa ett attraktivt, tillgängligt och tryggt stationsområde. I maj i år stod det klart att Trafikverket går in med 75 procent av kostnaden för ombyggnationen som beräknas kosta 7,6 miljoner kronor. För att Tingsryds kommun ska ha rätt till bidraget så ska området stå klart innan 2023 års slut.

Under sommaren och hösten har Tingsryds kommun arbetat med projekteringen av det nya stationsområdet och fört dialog med Trafikverket för att möta deras krav på utförandet, bland annat bredden på utfarterna från stationsområdet. Nu har man alltså kommit vidare i processen och väntas påbörja det mer aktiva förändringsarbetet under vecka 51.

Förutom på- och avstigningsplatser för bussar kommer stationsområdet bland annat att förses med grönområden, parkeringsplatser för både bil och cykel samt väderskydd.

HÄR kan du läsa mer om satsningen.