Rustar upp vägar på landsbygden

Denna vecka påbörjar Tingsryds kommun arbetet med att rusta upp fyra enskilda vägar på landsbygden.

Delårsbokslutet i augusti månad visar att Tingsryds kommun går mot ett starkt bokslut. Det kommunen nu gör är att värna om det goda läget för att bättre kunna möta utmaningar framåt. Kommunen kommer att genomföra satsningar under hösten och en av satsningarna gäller enskilda vägar.

Håliga vägar ska bli släta och fräscha.

Vägarna kommer att renoveras med en återanvänd asfaltsbeläggning. Detta ökar livslängden på vägarna som är i behov av att rustas upp. Vägarna som det gäller är: cirka fyra kilometer lång sträcka på Bamsanvägen, en kilometer vid Fiskestad, drygt en kilometer vid  Abrahamshult samt cirka fyra kilometer vid Makrismåla.

Mikael Jeansson och Anna Johansson berättar varför
kommunstyrelsens arbetsutskott tycker att detta är viktigt
att genomföra.

- Många av våra invånare bor på landsbygden.
Mot bakgrund av detta har vi ett mycket omfattande vägnät. Dessa vägar kräver underhåll för att vi ska kunna hålla en hög kvalitet eftersom vi är beroende av transporter. När vi nu har en möjlighet att lägga en slant på våra enskilda vägar tvekar vi inte eftersom vägnätet är vår pulsåder. säger Mikael Jeansson.

- De enskilda vägarna är viktigt att värna om då de ska underlätta för boende och näringsliv i glesbygden och de ska hållas öppna för service som exempelvis sophämtning, skolskjuts, post, hemtjänst och blåljus men också för allmän trafik, säger Anna Johansson, andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Arbetet kommer att pågå i cirka en vecka och framkomligheten kan vara begränsad på vissa sträckor. Detta kommer märkas upp med skyltar. Nedan ser ni vilka sträckor på vägarna som ska renoveras.

 

 

Abrahamshult.

 

 

Makrismåla.

 

 

Fiskestad.

 

 

Bamsanvägen.