Sjögullspersonal utbildas i isvett och livräddning

I veckan utbildades personal som ska bekämpa sjögullet i kommunens vattendrag i vattensäkerhet.

Personalen från sjögullsprojektet är anställda för att under en viss tid arbeta med att tillverka aluminiumramar med svart duk som därefter ska placeras över sjögullet. När sjögullets rötter inte får solljus kan sjögullet inte växa.

Arbetet är en del i ett treårigt projekt som länsstyrelsen driver tillsammans med kommunen.

Utbildningsdagen i veckan gick ut på att få erfarenhet om hur det känns att hamna i kallt vatten och lära sig hur de ska göra om de går igenom isen.

Personalen som utbildades var Ibrahim Maaelainin, Mengstab Sereke, Mahari Tesfay och Mohammad Asadi.

Utbildningen anordnades av Tingsryds kommun, Svenska livräddningssällskapet Region Kronoberg och Livräddarna Kronoberg.

Under våren ska personalen utbildas i hjärt- och lungräddning.