Gatusopning påbörjas

Gatusopning av kommunens gator kommer att påbörjas vecka 11.
Samhällena sopas i ordningen Fridafors, Ryd, Urshult, Väckelsång, Linneryd, Rävemåla,
Konga och Tingsryd och beräknas pågå i 6 veckor.

Fastighetsägare uppmanas att sopa grus från tomtgräns ut i gatan innan grus- och sandsopning sker
samt undvika att parkera på gatorna i samband med sopningen.

Tidsåtgång för sopning

  • Fridafors - Ryd ca 1 vecka
  • Urshult - Väckelsång ca 1 vecka
  • Linneryd - Rävemåla ca 1 vecka
  • Konga - Tingsryd ca 2 vecka

Med risk för regn och frost går det inte att sopa alla dagar samt inte att börja för tidigt på dagen.

Frågor angående sopning besvaras av gatuchef Andreas Carlsson tel 0477-44257