Trädgårdsavfall

Trädgårdskomposterna i Konga, Urshult, Rävemåla och Linneryd drivs i Sockenrådens/kommitténs regi.

Dessa kommer att öppnas första veckan i april.

Trädgårdskomposten på Elsemåla Återvinningscentral är öppen enligt
ordinarie tider.

Trädgårdskompost i Ryd (väg 126 mot Svängsta, sväng vänster strax innan 1:a bron)

Trädgårdskompost i Väckelsång (förlängningen Skogslyckevägen)