VA-fakturor med ny VA-taxa på väg ut

I dagarna kommer VA-fakturan ut som nu innehåller den nya VA-taxan.

Den nya VA-taxan som heter P120 är inriktad på yta i stället för vilken mätarstorlek abonnenten har. Taxan trädde i kraft den 1 januari 2024 och berör alla abonnenter i Tingsryds kommun.

Abonnenter som tidigare haft månadsfaktura blir denna gång debiterade för januari-februari och de som tidigare haft kvartalsfakturor kommer numera att bli debiterade varannan månad. 

Den nya VA-taxans brukningsavgift räknas ut utifrån dessa fem kriterier:
                     

  • Grundavgift är en avgift som alla fastigheter betalar. En grundavgift behövs för att det finns mycket fasta kostnader, bland annat vattenverk och rörnät.
  • Nytt i den nya taxan är bostadsenhetsavgiften som blir en avgift för varje
    bostad (villor och lägenheter). Har man en verksamhet räknar man totala ytan delat med 200 (kvadratmeter). Avgiften ska bland annat täcka kostnader som personal och underhåll.
  • Tomtyteavgift är en avgift per 100 kvadratmeter tomtyta, för fastigheter där verksamheten främst är utomhus, till exempel begravningsplatser och fotbollsplaner.

    Du har bostadsenhetsavgift eller tomtyteavgift, inte både och.
  • Det är rörlig avgift per kubikmeter levererat vatten.
  • Precis som under 2023 är det fast avgift för dagvatten.

För att läsa mer om den nya VA-taxan, klicka här.