Var med och utveckla Rävemåla genom medborgarbudget

I år är det Rävemålas tur för medborgarbudget. Syftet med medborgarbudget är att öka det lokala engagemanget och förståelsen för den demokratiska processen. - Du och dina grannar bestämmer vad medborgarbudgeten ska resultera i. Kanske har du gått förbi en tom yta du tänkt kan fyllas med något roligt för dig och dina grannar att ta del av, säger Johan Söderlund, projektledare.

Mellan den 29 april och 19 maj kan du via e-tjänst skicka in förslag: https://minasidor.tingsryd.se/medborgarbudget

- Första steget i medborgarbudgeten i Rävemåla är att skicka in förslag på en investering som kan förgylla livet i Älmeboda socken. Alla som är intresserade kan skicka in förslag och rösta, säger Johan Söderlund.

De kriterier som förslagen måste uppfylla för att gå vidare till omröstning är:

  • Förslaget ska innebära en investering på kommunal mark i Rävemåla tätort.
  • Förslaget måste vara tillgängligt och kostnadsfritt för allmänheten att ta del utav.
  • Investeringen får inte kosta mer än 500 000 kronor.
  • En långsiktig drift av investeringen ska gå att säkerställa.

Informationsträff 7 maj

Den 7 maj bjuder kommunen in till en informationsträff för dig som vill träffa Tingsryds kommun och ställa frågor om projektet.

Plats: Rävemålet 2.0

Tid: klockan 18-19, kommunen bjuder på kaffe och fralla.
Anmälan krävs senast den 2 maj till johan.soderlund@tingsryd.se eller via 0477-441 77.

Workshop 30 maj

Den 30 maj har vi en workshop där de inkomna förslagen diskuteras och förbättras av de närvarande.

Plats: Rävemåla Bygdegård

Tid: klockan 18-20, kommunen bjuder på kaffe och fralla.

Anmälan krävs senast den 24 maj till johan.soderlund@tingsryd.se eller via 0477-441 77.

Tingsryds kommun kommer att bearbeta de inkomna förslagen mellan maj och oktober.
Röstningen sker mellan oktober och november.

- Alla som är intresserade får rösta på upp till två förslag som man anser bäst skulle gynna livet i Älmeboda socken, säger Johan Söderlund, projektledare.

Därefter meddelas det vinnande förslaget för årets medborgarbudget och beslut tas i teknik- och fritidsnämnden att tekniska förvaltningen ska genomföra det vinnande förslaget.

Du som är intresserad kan följa arbetet med årets medborgarbudget på Tingsryds kommuns hemsida: Medborgarbudget i Rävemåla 2024